POHŘEBNÍ SLUŽBA KLADNO
NONSTOP LINKA
telefon 312 242 546
mobil 606 607 434
SLUŽBY

Zpopelnění zesnulého, rozptyl

Kremace

Samozřejmě, že nabízíme také v dnešní době nejrozšířenější službu, kterou je kremace zesnulého. Může se jednat o jednu z následujících variant:

V obou těchto případech naše pohřební služba sama ohlídá datum, kdy je urna připravena k vyzvednutí z krematoria. V takovém případě Vám urnu s Vaším zemřelým vyzvedneme a převezeme k nám do kanceláře, kde si ji můžete pohodlně vyzvednout, popřípadě dále zajistit ozdobný obal na urnu vč. rytí.

Kremace se uskuteční v zařízení krematoria Kladno, příp. v kterémkoliv kremačním zařízení v celé ČR. Na přání pozůstalých je možné zajistit i službu, kdy mohou být u kremace přítomni. Tuto službu lze zajistit pro kremaci s obřadem i bez obřadu.

Rozptyl

Po kremaci lze zajistit na přání pozůstalých rozptyl ostatků zesnulého. Tento rozptyl se provádí na hřbitově na místě pro tento účel určeném (rozptylová loučka). Rozptyly provádíme vždy v součinnosti se Správou kladenských hřbitovů. Tyto rozptyly pořádáme zpravidla třikrát do roka. Urny mohou zůstat v naší pohřební službě v úschově do doby pořádání rozptylů a pozůstalí se dostaví až na samotný rozptyl, v den a čas kdy dojde k samotnému aktu rozptýlení popela na rozptylové loučce. Termín rozptylu je vždy předem stanoven, je možné ale zajistit i termín individuálního rozptylu.  

Nabízíme také možnost dodatečného rozptýlení. Pokud se rozhodnete zrušit hrobové místo, kde jsou urny uloženy, nebo třeba okénko v kolumbáriu, můžete nám tyto staré urny donést do naší kanceláře, kde budou opět uloženy do data pořádání rozptylů.

Berte prosím na vědomí, že termíny rozptylů hromadných, či individuálních se mohou konat v časovém rozmezí od jara do podzimu.

Cena rozptylu za jednu urnu je po dohodě s Magistrátem města Kladna stanovena na 950,-- Kč.

 

 

 
 
© 2023 Pohřební služba Onyx   Vyrobeno v Artanet.cz