Pohřební služba Onyx Kladno

Zajišťujeme tyto pohřební služby

Sjednání doma

Snažíme se Vám co nejvíce ulehčit nelehkou životní situaci, kterou je bezesporu úmrtí blízkého člověka. Proto Vám nabízíme možnost sjednání pohřbu ve Vám blízkém prostředí domova. Naši pracovníci Vás navštíví doma, kde s Vámi domluví a sepíší veškeré Vaše požadavky. Pro lepší orientaci a výběr Vám přivezeme katalogy smuteční vazby, rakví a návrhů smutečního oznámení. Naši návštěvu můžete dohodnout telefonicky na NONSTOP lince ZDARMA 800 11 18 18 nebo na mobilu 606 607 434.

Parkování zdarma

Parkování zdarma

Pokud chcete vyřídit veškeré náležitosti spojené s úmrtím Vašeho blízkého v naší sjednávací kanceláři, pohřební služba ONYX Vám nabízí po dobu sjednání možnost bezplatného parkování před sjednávací kanceláří.

 

Obřadní síň

Obřadní síň pohřební služby ONYX Kladno

Pohřební služba ONYX zajišťuje smuteční rozloučení ve velké síni kladenských hřbitovů. Jedná se v současné době o nejrozšířenější způsob rozloučení se zesnulým. Naše pohřební služba je výhradním provozovatelem obřadní síně, což zaručuje důstojné prostředí pro smuteční obřad. V rámci obřadu lze zajistit i vystavení zesnulého před obřadem, služby řečníka, reprodukovanou hudbu a další individuální přání pozůstalých. Více o obřadní síni.

Pohřeb do země

Kaple pohřební služby ONYX Kladno

Naše pohřební služba zajišťuje službu uložení zesnulého do hrobu, nebo hrobky. Pokud se pro tuto variantu rozhodnete, jsme připraveni zajistit veškeré služby, které jsou s tímto aktem spojené. V praxi to znamená, že po obřadu zajistíme přenos, nebo převoz rakve (příp. urny po spalu) na hřbitov, kde se uskuteční pohřbení zesnulého do země. Zajistíme: výkop hrobu, řečníka nebo kněze, hudbu, převoz smuteční vazby, uložení rakve (urny), zasypání hrobu, příp. další individuální požadavky.

Kremace

Samozřejmě, že nabízíme také v naší době nejrozšířenější službu, kterou je kremace zesnulého. Může se jednat o jednu z následujících variant:

  • Kremace bez obřadu, což je zpopelnění zesnulého bez obřadu v obřadní síni.
  • Kremace s obřadem, což je zpopelnění zesnulého, kterému předchází civilní rozloučení v obřadní síni, nebo církevní v kostele.

Kremace se uskuteční v zařízení krematoria Kladno, příp. v kterémkoli kremačním zařízení v celé ČR. Na přání pozůstalých je možné zajistit i službu, kdy mohou být u kremace přítomni. Tuto službu lze zajistit pro kremaci s obřadem i bez obřadu.

Rozptyl

Po kremaci lze zajistit na přání pozůstalých rozptyl ostatků zesnulého. Tento rozptyl se provádí na hřbitově na místě pro tento účel určeném (rozptylová loučka).

Převoz z celé ČR

Naše pohřební služba zajišťuje převoz zesnulých po celé ČR v co nejkratším možném čase. Disponujeme novým moderním vozovým parkem, který zaručuje maximální rychlost a spolehlivost.

Převoz ze zahraničí (Repatriace)

Pohřební služba ONYX zajišťuje také kompletní servis, spojený s převozem zesnulého ze zahraničí. Postupujeme v souladu s předpisy příslušných zemí. Vyřídíme veškeré formality, které jsou k převozu nezbytné, speciální rakev, hygienická povolení, celní formality a leteckou či pozemní přepravu.

Obraťte se na nás, kdykoliv.

NONSTOP ZDARMA
800 11 18 18